Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej na UZ

11 stycznia 2016 r.

 

 

 

Olimpiada 2.jpg

 

 

Jutro (12 stycznia br.) w siedzibie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpocznie się okręgowy etap XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej (Okręg Lubuski).

 


PROGRAM

9:30 - 10:00 - rejestracja uczestników OWT (przed salą 302)

10:00 - 10:30 - przywitanie uczestników - Przewodniczący LKO OWT prof. dr   hab.  inż. Andrzej Pieczyński,

- informacje dot. przeprowadzenia zawodów w grupach - Przewodniczący Jury LKO OWT Andrzej Gazda

10:30 - przejście zawodników do sal i rozpoczęcie zawodów

ok. godz. 15:00- zakończenie OWT

 

Zawody prowadzone są według Regulaminu Zawodów XLII OWT dostarczonych szkołom na etapie zawodów I stopnia (szkolnym):

- zawodnik wypełnia otrzymaną ankietę i przekazuje osobom pełniącym nadzór merytoryczny,

- zawodnik rozwiązuje (do wyboru) 2 spośród 3 zadań tematycznych. Czas rozwiązywania do 3,0 godz.

- zawodnik rozwiązuje zadanie informatyczne lub optymalizacyjne. Czas rozwiązywania do 1,5 godz.

- zadania są rozwiązywane na ostemplowanych i oznakowanych kodem arkuszach.

Podczas zawodów można korzystać z tablic, kalkulatorów i innych źródeł tematycznych, natomiast obowiązuje zakaz korzystania z komputerów i telefonów komórkowych lub innych urządzeń multimedialnych mogących mieć bezpośrednie połączenie z Internetem.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem zawodów pełnić będzie komisja powołana z dwóch przedstawicieli Lubuskiego Komitetu Okręgowego OWT oraz dwóch przedstawicieli z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Obecnie Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, rozgrywaną w dwóch grupach tematycznych:

    elektryczno-elektronicznej,

    mechaniczno-budowlanej.

 

OWT zalicza się do 5 największych olimpiad pod względem ilości uczestników biorących udział w zawodach I stopnia. Przez kilka ostatnich lat ich liczba przekracza 10 tysięcy zawodników (w pierwszych edycjach było ich ponad 35 tysięcy !). Liczba szkół, które uczestniczą w Olimpiadzie wynosi ponad 500.


Do zawodów II stopnia kwalifikuje się około 1000 zawodników z blisko 200 szkół, a w zawodach III stopnia (finałowych), bierze udział około 50 finalistów, z czego wielu zostaje laureatami OWT.


Laureaci i finaliści Olimpiady mają prawo do zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują jest co roku publikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.Cele jakie postawiono przed Olimpiadą pozostały niezmienne do dziś. Są nimi:

- budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
- rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
- lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
- rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
- wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
- rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
- stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

 

 

Olimpiada rozpocznie się o godz. 10.00  w sali 302 w siedzibie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 2 (bud. A-2).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT