Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

XV Ranking Wydziałów Prawa

21 czerwca 2021 r.

 

logo WPA.jpg

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zajął 15. miejsce (na 20 uczelni publicznych) w kraju, w XV Rankingu Wydziałów Prawa, organizowanym rokrocznie przez Dziennik Gazeta Prawna. Nasz WPiA bierze udział w rankingu DGP dopiero drugi raz (w rankingu uczestniczą wydziały, które mają absolwentów prawa).

 

 

 

Jego wynik skomentowała prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ:

 

Analiza wyników i metodologii rankingu wskazuje, że jako bardzo młody Wydział mamy już pozytywną ocenę i przyzwoite miejsce pośród innych wydziałów prawa w Polsce. Cieszy zwłaszcza ocena  warunków i efektów kształcenia studentów na WPiA UZ wskazująca na to, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do dalszej drogi kariery zawodowej i mogą konkurować na rynku pracy z absolwentami innych, dużo starszych i zasłużonych Uczelni. Jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii punktacji w odniesieniu do kadry naukowej, ale tu nieco niższy wynik ma związek z etapem rozwoju na jakim jest Wydział. Trzeba mocno podkreślić, że mamy spory potencjał, jednak niektóre z kryteriów oceny przyjęte w XV Rankingu (np. punktowanie prawa do doktoryzowania, nadawania stopniu naukowych, pozyskiwania grantów) nie mogą być w pełni zastosowane do naszego Wydziału. Nasza historia dopiero się bowiem zaczyna.

 

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim funkcjonuje od 2014 r. Pierwsi absolwenci prawa opuścili mury UZ w czerwcu 2019 r. i świetnie poradzili sobie na egzaminach wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Tegoroczni absolwenci również bardzo dobrze wypadli na egzaminie.

 

Dziś na WPiA na kierunkach prawo oraz administracja studiuje 863 studentów (558 na studiach stacjonarnych i 305 na studiach niestacjonarnych) i pracuje  14 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 33 adiunktów.

 

RANKING::

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT