XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

17 września 2015 r.

 

indeks.jpg

 

 

W dniach 11-13 września 2015 r. odbył się XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Organizatorem był Wydział Nauk Biologicznych UZ. W czasie jego obrad na nowego prezesa na następną kadencję 2015-2019 został wybrany prof. dr hab. Leszek Jerzak, obecny dziekan Wydzialu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Gratulujemy!

 

Polskie Towarzystwo Zoologiczne zostało założone w 1937 roku. Jest najstarszym w Polsce towarzystwem naukowym zrzeszającym i integrującym zoologów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Towarzystwo jest stowarzyszeniem, którego podstawowymi zadaniami statutowymi jest integrowanie środowiska zoologów, rozwijanie i popularyzowanie nauk zoologicznych. Polskie Towarzystwo Zoologiczne działa poprzez oddziały terenowe (w różnych latach funkcjonowało od 6 do 12 oddziałów krajowych), dzieli się ponadto na 7 sekcji specjalistycznych (arachnologii, herpetologii, ichtiologii, ogrodów zoologicznych, ornitologii, protozoologii, teriologii). Co 4 lata organizuje ogólnopolskie konferencje naukowe i zjazdy polskich zoologów, niezależnie sekcje PTZool. organizują tematyczne konferencje naukowe. PTZoologiczne prowadzi działalność wydawniczą i biblioteczną. Wydaje: "Zoologica Poloniae" (wyd. od roku 1934), "The Ring" (wyd. od roku 1954), "Ornis Polonica" (wyd. od roku 1960), "Acta Ichtyologica et Piscatoria". W latach 1957-2007 wydawany był "Przegląd Zoologiczny". Towarzystwo posiada Bibliotekę, której księgozbiór powstał w wyniku prowadzonej wymiany wydawanych czasopism i jest gromadzony w trzech miejscach: w Instytucie Zoologicznym i w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Redakcji The Ring z siedzibą w Przebendowie. Charakter zbiorów jest unikatowy w skali kraju, jest to jedna z największych w Europie kolekcji literatury ornitologicznej, gdzie serie niektórych czasopism sięgają połowy XIX wieku (np. Journal für Ornithologie od r. 1853). Księgozbiór Biblioteki PTZool. liczy obecnie ponad 5500 tomów obejmujących 2380 tytułów czasopism, i blisko 3000 tytułów druków zwartych.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT