Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

XXV. Międzynarodowe Trójstronne Kolokwium Studenckie

Vechta1.jpg

Podczas jednego z wcześniejszych spotkań Kolokwium. Fot. Archiwum Instytutu Filologii Germańskiej UZ.

 

12 listopada 2015 r.

 

Międzynarodowe Trójstronne Polsko-Francusko-Niemieckie Kolokwium Studenckie z udziałem naszych młodych germanistów odbędzie się już po raz 25.! Tym razem studenci filologii germańskiej z trzech krajów spotkają się w Krzyżowej, miejscu o niezwykłej przeszłości oraz w Dreźnie, stolicy Saksonii. W tym roku tematyka obrad będzie oscylować wokół „zakazanych” przez reżim hitlerowski tekstów i obrazów ekspresjonistów niemieckich.

 


Od wielu już lat studenci filologii germańskiej na UZ, członkowie Koła Naukowego „Germanica”, uczestniczą w corocznym, trójstronnym Polsko-Francusko-Niemieckim Kolokwium, współpracując ze swymi rówieśnikami z zaprzyjaźnionych uniwersytetów z Vechty  (Niemcy) i Angers (Francja). Towarzyszą im mgr Liliana Sadowska i dr Marek Biszczanik z Wydziału Humanistycznego. Kolokwia odbywają się kolejno w jednym z trzech krajów. 

 


Cały projekt ma niezwykle długą tradycję. Studenci germanistyki z Polski, Niemiec i Francji spotkają się już po raz dwudziesty piąty – tym razem z okazji jubileuszu – zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. W tym roku Trójstronne Kolokwium Studenckie odbędzie się  w dniach 15-21.11.2015 w Krzyżowej oraz w Dreźnie. Temat tegorocznego spotkania brzmi: „Zakazane teksty – zakazane obrazy: Krąg z Krzyżowej i ekspresjonizm”.

 

 

vechta3.jpg

W 2001 r. w Krzyżowej uczestnicy Kolokwium mieli zaszczyt wziąć udział w spotkaniu z Freyą von Moltke (pierwsza po prawej). Fot. Archiwum Instytutu Filologii Germańskiej UZ.

Najważniejszym elementem trwającego tydzień Kolokwium jest praca nad tematyką wybraną rok wcześniej. Materiał zebrany i przygotowany na rodzimych uniwersytetach stanowi podstawę do dalszych działań, których celem jest przedstawienie wspólnie wypracowanych wniosków. Poza tym nieodłącznym elementem Kolokwium jest promowanie i poznawanie kultury oraz historii Polski, Niemiec i Francji. Podczas Kolokwium językiem konferencyjnym jest język niemiecki. W tym roku w spotkaniu weźmie udział 46 osób, w tym 15 z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tradycyjnie w programie tegorocznego spotkania znajdzie się 20 godzin pracy w podgrupach, uwieńczonych omówieniem wyników rozważań poszczególnych zespołów. 

 


W programie nie zabraknie również wykładu dotyczącego przeszłości pałacu w Krzyżowej. Kolokwium to jednak nie tylko praca nad tekstem – to zawsze także spotkanie z szeroko pojętą kulturą. W tym roku jego uczestnicy zwiedzą zespół pałacowy w Krzyżowej,obejrzą przedstawienie  „Trzej muszkieterowie”, wystawione we wrocławskim Teatrze Muzycznym „Capitol”, obejrzą filmowy dokument prezentujący ostatni wywiad z Freyą von Moltke, małżonką współzałożyciela antyhitlerowskiego „Kręgu z Krzyżowej”, odwiedzą Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Wraz z przewodnikiem zwiedzą wrocławskie, a parę dni później również drezdeńskie Stare Miasto, a także zapoznają się z dziełami ekspresjonistów wystawionymi w drezdeńskim „Albertinum”. Ukoronowaniem tegorocznego Kolokwium będzie uroczysta kolacja, w której wezmą udział prorektorzy do spraw studenckich wszystkich trzech zaprzyjaźnionych uczelni.

 

 

vechta4.jpg

I tak się trudno rozstać ... Fot. Archiwum Instytutu Filologii Germańskiej

Członkowie Kolokwium są dumni, że realizuje ono przesłanie Trójkąta Weimarskiego, zawarte w wytycznych Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej. Jego pierwsza edycja odbyła się na rok przed słynnym pierwszym spotkaniem przywódców krajów członkowskich w 1991 r.

 

Angażując się na rzecz europejskiego wychowania młodych Polaków, Niemców i Francuzów uczestnicy spotkania są z pewnością rzecznikami idei dialogu oraz pojednania i realizują ją w ramach własnych możliwości.
W tym roku, z okazji jubileuszu ćwierćwiecza Kolokwium, została wydana  w trzech językach broszura prezentującą ideę i historię podjętych działań oraz przedstawiająca trzy uniwersytety.
Na UZ trudno znaleźć inne międzynarodowe przedsięwzięcie, którego tradycja sięgałaby tak głęboko w historię integracji europejskiej, jaką szczyci się Kolokwium. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT