Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

XXVIII Finał Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic – już jutro!

6 marca 2017 r.

 

logo.php.jpg

 

7 marca 2017 r. (wtorek) w godz. 10.00-11.30 w polskich szkołach (we wszystkich, które się zgłosiły) jednocześnie odbędzie się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu Mathématiques sans Frontières (Matematyka bez Granic) Senior, do którego przystąpi blisko ponad 16,5 tys. uczniów z trzecich klas gimnazjów i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych - w tym 6932 uczniów (280 klas) ze 135 szkół gimnazjalnych i 9709 uczniów (331 klas) ze 144 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 1533 uczniów z województwa lubuskiego (gimnazja - 19 szkół/42 klasy; licea i technika 10 szkół/20 klas)

 

9 marca 2016 r. (czwartek) w godz. 10.00-10.50 odbędzie się etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic”) - Junior, do którego przystąpią uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych - 9602 uczniów (458 klas) ze 154 szkół podstawowych w Polsce (o prawie 50proc. więcej niż rok temu), w tym 1 062 uczniów z województwa lubuskiego (23 szkoły – 48 klas).  


Patronat honorowy nad Konkursem w Polsce sprawuje Polskie Towarzystwo Matematyczne, które przy współpracy władz oświatowych oraz Krajowego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic (z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego) organizuje i propaguje idee tego konkursu w poszczególnych regionach kraju. Przewodniczącą Krajowego Komitetu (KKO MK MbG) jest dr Krystyna Białek z Uniwersytetu Zielonogórskiego.


W trakcie finału Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”- Senior uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 10 lub 13 zadań, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim).


Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych. Na tych samych zasadach odbywa się konkurs „Matematyka bez Granic”- Junior. W trakcie jego finału uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 8 lub 9 zadań.


Celem konkursu „Matematyka bez Granic” jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.


Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijanie twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

 

W załącznikach wykazy wszystkich szkół uczestniczących w konkursie MbG z województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego

 

SZKOŁY PODSTAWOWE – ZIELONA GÓRA

 

1. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego - ul. Spawaczy 3D
2. Szkoła Podstawowa nr 14 - ul.  Jaskółcza 66
3. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera - ul. Francuska 10
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie im. Władysława Broniewskiego - Stary Kisielin - ul. Szkolna 14

 

GIMNAZJA – ZIELONA GÓRA

 

1. Gimnazjum nr 1 - ul. Stefana Wyszyńskiego 101
2. Gimnazjum nr 10 im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego - ul. Szosa Kisielińska 18
3. Gimnazjum nr 6 - ul. Chopina 18a
4. Gimnazjum nr 7 - ul. Zachodnia 63
5. Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii
6. Europejskiej - ul. Francuska 25A

 

LICEA I TECHNIKA - ZIELONA GÓRA

 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego -  ul. Kilińskiego 7
2. V Liceum Ogólnokształcące Krzysztofa Kieślowskiego - ul. Św. Kingi 1

 

W całym kraju w finale XXVIII Międzynarodowego Konkursu Mathématiques sans Frontières (Matematyka bez Granic) weźmie udział 26 243 uczniów (1 069 klas) z 433 szkół w tym 3 118 uczniów, 132 klasy z 58 szkól w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim zaś 2595 uczniów ze 109 klas z 46 szkół województwa lubuskiego.

Podsumowanie wyników etapu finałowego Konkursu w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim odbędzie się 5 czerwca 2017 roku o godzinie 15.00 w ramach Festiwalu Nauki 2017 na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W załączeniu przesyłam krótką informację o Konkursie, regulaminy etapu finałowego, wyciąg z regulaminu Konkursu oraz wykaz szkół - klas uczestniczących w Konkursie w województwie lubuskim. 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT