Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zakończono już konkursy dla kadry naukowej na Wydziale Prawa i Aministracji UZ

4.06.2014 r.

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozstrzygnięto już konkursy na zatrudnienie kadry naukowej na nowopowstającym Wydziale Prawa i Administracji. W nowym roku akademickim na WPiA rozpocznie pracę 12 profesorów i doktorów habilitowanych. 3 osoby były dotychczas zatrudnione na Uniwersytecie Zielonogórskim, natomiast 9 naukowców przyjedzie do nas z Lublina, Szczecina, Poznania, Wrocławia i Katowic.

Z tych ostatnich pochodzi prof. Andrzej Bisztyga – Propozycja zatrudnienia na nowotworzonym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego nadeszła nieoczekiwanie. Wydała mi się ona interesująca ze względu na możliwość podjęcia zadania tworzenia czegoś nowego, w tym podjęcia nowych, badawczych wyzwań. Odczuwalne są również ambicje regionu i jego władz, dążących do rozbudowy własnego ośrodka akademickiego. Nie bez znaczenia  jest także mój sentyment wobec Ziemi Lubuskiej, którą często odwiedzałem w przeszłościmówi prof. Bisztyga.


Na WPiA będzie także pracować 19 adiunktów (14 z zewnątrz i 5 z Uniwersytetu Zielonogórskiego). Na ogłoszone konkursy zgłosiło się aż 50 chętnych doktorów prawa. - Tak duże zainteresowanie młodych naukowców pracą na nowo powstającym Wydziale cieszy z dwóch względów - po pierwsze stwarza możliwość wyboru najlepszych, a po drugie stwarza perspektywy dla dynamicznego rozwoju nie tylko dydaktyki, ale i badań naukowych oraz - co współcześnie jest szczególnie ważne - sprzyja internacjonalizacji tych badań i rozwojowi współpracy międzynarodowej. W tych warunkach nie dziwi, że już w pierwszym miesiącu funkcjonowania Wydziału planowane są trzy konferencje naukowe, w tym dwie międzynarodowe. Zakończyliśmy także procedurę zatrudnienia pracowników administracyjnych powiedział prof. Bogusław Banaszak, dziekan WPiA.
 

Kadra Wydziału Prawa i Administracji UZ:
 

1. Prof. Bogusław Banaszak - prawo konstytucyjne (Wrocław);

2. Prof. Andrzej Bisztyga - prawo konstytucyjne, prawo człowieka (Katowice);

3. Prof.  Andrzej Gorgol - prawo finansowe, prawo podatkowe (Lublin);

4. Prof. Bohdan Halczak - historia (Zielona Góra)

5. Prof. Martyna Łaszewska-Hellriegel - prawo międzynarodowe (Berlin);

6. Prof. Bernadetta Nitschke - nauki polityczne (Zielona Góra);

7. Prof. Maciej Małolepszy - prawo karne (Zielona Góra);

8. Ks. prof. Tadeusz Stanisławski - prawo administracyjne (Lublin);

9. Prof. Hanna Paluszkiewicz - prawo karne (Poznań);

10. Prof. Izabela Wróbel - prawo europejskie, prawo międzynarodowe (Wrocław);

11. Prof. Arkadiusz Wudarski - prawo cywilne (Częstochowa, Frankfurt n. Odrą);

12. Prof. Tomasz Milej - prawo europejskie, prawo międzynarodowe (Warszawa, Kolonia, tymczasem Tanzania).


Na Wydziale Prawa i Administracji UZ będą prowadzone dwa kierunki studiów: prawo (studia jednolite 5-letnie magisterskie stacjonarne i niestacjonarne) i administracja (studia I stopnia – licencjackie stacjonarne i niestacjonarne oraz studia II stopnia – magisterskie stacjonarne i niestacjonarne). Na każdym z kierunków przygotowano po 150 miejsc na studiach stacjonarnych i po 150 miejsc na studiach niestacjonarnych. Łącznie w nowym roku akademickim 2014/2015  na studentów administracji i prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim czeka 900 miejsc. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT