Zapraszamy na spotkanie informacyjne o projektach partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego – konkurs wniosków 2020

13 listopada 2019 r.

Erasmus+_specyficzny_zwykły.jpg

We wtorek, 3 grudnia br. na Uniwersytecie Zielonogórskim (ul. Licealna 9), w auli 205 odbędzie się spotkanie informacyjne o projektach partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego – konkurs wniosków 2020.


Cele spotkania to: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, które pomogą w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o projektach i wnioskowaniu, jak i praktyczne wskazówki od beneficjenta programu wynikające z doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektu.


Spotkanie jest skierowane do osób z całej Polski:

-  pracowników dydaktycznych wszystkich dyscyplin naukowych, zamierzających realizować projekty międzynarodowe,

- nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,

- pracowników zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności zarządzania projektami,

- pracowników, którzy chcą podnosić swoje kompetencje oraz kompetencje studentów,

- pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych, którzy chcą lepiej poznać partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego.


Co to są partnerstwa strategiczne?

- projekty edukacyjne,

- umożliwiające współpracę z uczelniami z innych krajów,

- mające na celu podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, modernizację programów kształcenia i przedmiotów itp.,

- projekty trwają 2-3 lata,

- średnie dofinansowanie jednego projektu wynosi 230 tys. euro.


Rejestracja na spotkanie prowadzona jest online poprzez stronę:: https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/spotkanie-informacyjne-o-projektach-partnerstw-strategicznych-dla-szkolnictwa-wyzszego-konkurs-wnioskow-2020/ i trwa do 26.11.2019 r.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają koszty podróży do i z Zielonej Góry oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.


Analogiczne spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w Warszawie.


Poniżej publikujemy program spotkania 3 grudnia 2019 r.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT