Zaproszenie do udziału w konkursie POWR

17 września 2020 r.

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza chętne Uczelnie do współpracy  w konkursie NCBiR  POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności” dotyczący utworzenia i wsparcia funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

 

W ramach projektu wymagane jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania jednego centrum wiedzy o dostępności w ramach wyłącznie jednego wybranego obszaru z niżej wskazanych: Architektura, urbanistyka i budownictwo, Transport i mobilność, Cyfryzacja i komunikacja, Design i przedmioty codziennego użytku, Zdrowie.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z co najmniej 1 uczelnią, gdzie intencją partnerstwa jest budowanie i rozwijanie interdyscyplinarnego podejścia do projektowania uniwersalnego w zakresie obszaru wybranego w projekcie spośród obszarów określonych w kryterium dostępu 5.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-cwd20-centrum-wiedzy-o-dostepnosci/

 

Kontakt:

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

e-mail: sekretariat@cptt.uz.zgora.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT