Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dotacje 3. projektom prowadzonym na UZ

17 czerwca 2021 r. 

logo UZ poziom - CMYK.jpg

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego został rozstrzygnięty konkurs „Małe dotacje  dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego”. Zarząd Województwa Lubuskiego  przyznał dotacje  trzem zadaniom z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oto one:


1. Zadanie zatytułowane „Podniesienie kompetencji w zakresie inżynierii środowiska studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska” otrzymało wsparcie w wysokości 10 000, 00 zł (osoby odpowiedzialne za to przedsięwzięcie to dr hab. inż. Sylwia Myszograj, dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk, dr inż. Marzena Jasiewicz, dr inż. Marta Gortych, dr inż. Jakub Kostecki – Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział  Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ);


2. Zadanie  zatytułowane   „Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności bakteriami  lekoopornymi  i  toksynotwórczymi”  otrzymało   wsparcie  w   wysokości 2 000, 00 zł (osoba odpowiedzialna za to przedsięwzięcie to: dr Sylwia Andrzejczak-Grządko – Katedra Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Biologicznych UZ);


3. Zadanie zatytułowane „Przygotowanie i przeprowadzenie badania w wyniku którego powstanie publikacja pt. „Polityka spójności UE 2021-2027 antidotum na niski poziom innowacyjności  lubuskiej gospodarki” otrzymało wsparcie w wysokości 10 000, 00 zł (osoby odpowiedzialne za to przedsięwzięcie to: dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ, dr Tymon Ostrouch – Katedra Polityki Regionalnej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ).


Serdecznie gratulujemy przyznanych dotacji. 
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT