Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zasady kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim w roku akademickim 2021/2022

3 września 2021 r.

 

 

 

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Zgodnie z Zarządzeniem nr 126 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 realizowane będzie w siedzibie uczelni oraz z zastosowaniem metod i technik nauczania na odległość.


Część wykładów (w zależności od liczby studentów) prowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a w trybie stacjonarnym realizowane będą ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria dyplomowe, lektoraty języka obcego, praktyki zawodowe i zajęcie terenowe oraz z zajęcia z wychowania fizycznego.

 


Szczegóły w poniższym zarządzeniu:

Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub modyfikacji zasad przyjętych w niniejszym zarządzeniu w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących, związanych ze stanem epidemii.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT