Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zastosowanie BENTOMATU w nowoczesnych obiektach inżynierskich - seminarium na UZ

27.10.2014 r.

 

Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej - Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska zorganizował w dniu 20 października 2014 r. Międzynarodowe Seminarium nt. Zastosowanie BENTOMATU w nowoczesnych obiektach inżynierskich.


W seminarium wzięli udział:

Necko Stojanovic - Director Central Europe, Netherlands Office CETCO Europe Limited,

Zohro Chobanov - Sales Manager EUROCOM 2000 SOFIA Bulgaria,

Tsvetelina Chobanova - Sales Director EUROCOM 2000 SOFIA Bulgaria,

Dipl. Ing Serafim Aleksandiv - VODOKANALPROEKT PLG PLOVDIV Bulgaria,

Dipl. Ing Angelina  Aleksandrova - VODOKANALPROEKT PLG PLOVDIV Bulgaria,

Dipl.-Ing Piotr Wojewoda - Technical Services Manager, EMEA CETCO WARSZAWA,

PAWEŁ MAGDA - Territory Manager Poland, Czech Republic and Slovakia CETCO WARSZAWA

oraz pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska.

 

Referat wprowadzający pt. Aplication of Bentomat for flood banks consolidation in the river Odra wygłosiła dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof UZ.

Podczas dyskusji uczestnicy Seminarium wymienili się doświadczeniami z zastosowań BENTOMATU w nowoczesnych rozwiązaniach projektowo-wykonawczych w wielu obiektach Europy. Gospodarze spotkania zaprezentowali swoje osiągnięcia w budowie wałów przeciwpowodziowych w Dolinie Uradzkiej oraz obiektów hydrotechnicznych w Dychowie. Goście z Bułgarii przedstawili projekty toru do kajakarstwa szybkiego oraz zbiorników retencyjnych.

pierwsze.jpg drugie.jpg

Fot. Marta Gortych

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT