Zawody okręgowe ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej.

Olimpiada statystyczna.jpg

4 stycznia 2018 r.

 

 

Już w najbliższy wtorek, to jest 9 stycznia 2018 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 4a (sala 207, bud. A-29) odbędą się zawody okręgowe drugiej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej. Jej organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00, początek zmagań statystycznych o godz. 10.00.

 


Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych. Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 


Między Komitetem Okręgowym Olimpiady w Zielonej Górze, reprezentowanym przez przewodniczącą Krystynę Motyl, a Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym przez dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – dr. hab. Longina Rybińskiego, prof. UZ, zostało podpisane porozumienie o nawiązaniu współpracy dotyczącej organizacji Olimpiady.

 


Pierwszy stopień Olimpiady Statystycznej (zawody szkolne) został już rozstrzygnięty, a jej zwycięzcy zmierzą się 9 stycznia o godz. 10.00 w zawodach okręgowych (okręg stanowi obszar jednego województwa). W naszym okręgu, zawody drugiego stopnia odbędą się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ przy aktywnym udziale jego pracowników: dr. Jacka Bojarskiego, mgr. Arkadiusza Kozioła, dr Ewy Synówki-Bejenki, dr Aliny Szeleckiej, dr. hab. Zbigniewa Świtalskiego, prof. UZ oraz prof. dr. hab. Romana Zmyślonego.

 


 
Szczegóły dotyczące Olimpiady Statystycznej znajdują się na stronie: https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/

 


Ramowy harmonogram zawodów okręgowych w Zielonej Górze przedstawia się następująco:

 


9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników,


9.30 – 9.45 – powitanie uczestników,


9.45 – 10.00 – wypełnienie kart uczestnika, rozdanie testów A, omówienie zasad wypełniania testów i naklejanie kodów,


10.00 – 10.45 – rozwiązywanie testu A,


10.45 – 10.55 – rozdanie testów B i omówienie zasad wypełniania testów,


10.55 – 11.40 – rozwiązywanie testu B,


11.40 - 14.30 – przerwa, obiad,


10.55 – 14.30 – sprawdzanie testów,


ok. 14.30 – ogłoszenie wyników, uroczyste rozdanie dyplomów i nagród.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT