Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielone stypendia dla studentów UZ

9.07.2014 r.

 

Do 31 lipca przyjmowane są wnioski na Zielone stypendia ufundowane studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego przez klub radnych Zielona 2020.

O stypendia mogą starać się studenci I - III roku studiów pierwszego stopnia i studenci I roku studiów drugiego stopnia z kierunków: budownictwo, ekonomia i informatyka. Są to kierunki, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy w naszym mieście. Ponieważ ideą przyświecającą fundatorom jest zatrzymanie młodych ludzi w Winnym Grodzie, podstawowym warunkiem otrzymania stypendium jest zameldowanie na pobyt stały w Zielonej Górze.


Kryteria jakie są brane pod uwagę to: średnia ocen z ostatniego semestru, a także szeroko pojęta aktywność naukowa i społeczna studentów.


Stypendia przyznawane są na rok akademicki 2014/2015 i zostaną wypłacone w jednorazowej kwocie 3.000 zł. Zostaną wręczone w październiku br. podczas inauguracji nowego roku akademickiego.

 

Środki na 30 stypendiów – prawie 100 tys. zł – pochodzą z puli pieniędzy, jaką radni Rady Miasta Zielona Góra otrzymują do własnej dyspozycji i mogą wesprzeć wybrane przez siebie miejskie inicjatywy.

 

Regulamin stypendium, formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT