Zielone stypendia dla studentów UZ

6 listopada 2018 r.

 

23207.jpg

 

 

 

 

Z inicjatywy Klubu Radnych Zielona Razem ogłaszamy konkurs na stypendia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zameldowanych na pobyt stały w Zielonej Górze kształcących się na kierunkach:

 

- architektura lub budownictwo (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska),

 

- architektura wnętrz lub edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub grafika lub jazz i muzyka estradowa lub malarstwo (Wydział Artystyczny),

 

- biznes elektroniczny (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki)

 

- ekonomia (Wydział Ekonomii i Zarządzania),

 

- pielęgniarstwo (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu).

 

 

Kompletny wniosek o przyznanie stypendium w papierowej formie należy złożyć w dziekanacie wydziału właściwym dla danego kierunku, w terminie do 16 listopada br.

 

 

Regulamin przyznawania w/w stypendium, zasady punktacji oraz wzór wniosku zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 78 z dnia 02.11.2018 r.
 

 


 

 

 

 

Zapraszamy do składania wniosków!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT