Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zielonogórskie spotkania z demografią – konferencja naukowa na UZ

13.10.2013 r.

 

W środę, 15 października br. o godz. 9.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 zostanie otwarta dwudniowa IV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Zielonogórskie spotkania z demografią Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej.

Organizatorami są: Instytut Historii i Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

Patronat honorowy nad Konferencją przyjęli: prof. Janusz Witkowski - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego i prof. Tadeusz Kuczyński - Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wykład inauguracyjny pt. Zdrowie seksualne Polaków w kontekście zmian demograficznych wygłosi prof. Zbigniew Izdebski. Po wykładzie, prezes GUS, prof. J. Witkowski wręczy Honorowe Odznaczenia za wkład w rozwój Polskiej Statystyki Publicznej.
 

Konferencja będzie również okazją do uświetnienia Jubileuszu 70. urodzin  prof. dr. hab. Tomasza Jaworskiego, inicjatora badań z zakresu demografii historycznej na obszarze dzisiejszego pogranicza polsko-niemieckiego. Jubilat jest spiritus movens Zielonogórskich spotkań z demografią, które na trwale wpisały się w kalendarz istotnych wydarzeń naukowych w województwie lubuskim. Jest mentorem, który pasję i wiedzę z obszaru demografii przekazuje zarówno studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i szerokiemu gronu mieszkańców regionu.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI


Środa, 15 października 2014

Aula C, Kampus B, Al. Wojska Polskiego 69

 

8.30 – 9:00 Rejestracja uczestników


9:00- 9.30 Otwarcie konferencji

Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Prof. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Prof. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

9:30 – 10:00 Wykład inauguracyjny

Prof. Zbigniew Izdebski, Zielona Góra, Zdrowie seksualne Polaków w kontekście zmian demograficznych

 

10:00 - 10:40 Wręczenie Honorowych Odznaczeń za wkład w rozwój Polskiej Statystyki Publicznej,
Prof. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

 

10:40-11.40 Jubileusz Prof. Tomasza Jaworskiego

Moderator: Prof. Dariusz Dolański, Uniwersytet Zielonogórski

 

11:40-12.00 Przerwa kawowa

 

12:00-13.00 Sesja plenarna I. Zdrowie publiczne i opieka medyczna

Prowadzenie sesji: Prof. Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Hieronim Szczegóła, dr hab. prof. UZ Robert Skobelski (Zielona Góra), Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze - od powiatowej lecznicy po placówkę na miarę XXI wieku
dr Jolanta Skierska (Zielona Góra), Opieka zdrowotna w Polsce w latach 2004 - 2014 w opinii społecznej (na podstawie badań CBOS)
dr Magdalena Balak-Hryńkiewicz (Zielona Góra), Programowanie strategiczne w polityce ochrony zdrowia publicznego – na przykładzie województwa lubuskiego

 

13:00 – 13:20 Dyskusja

 

13.20 – 14:20 Lunch

 

14:20 – 16:00. Sesja plenarna II. Starzejące się społeczeństwo – perspektywy i wyzwania

Prowadzenie sesji: Prof. Tomasz Nodzyński, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. UM Halina Worach-Kardas (Łódź), Aktywne, zdrowe starzenie się społeczeństwa – rys historyczny i wyzwania współczesności
dr Joanna Nawrocka (Białystok/Sopot), Młodsi, starsi, najstarsi – obraz ciała a poczucie zadowolenia i zdrowia
mgr Danuta Nowak (Zielona Góra), Profilaktyka gerontologiczna na Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
dr Izabela Chmiel, dr Maciej Górkiewicz (Kraków), O potrzebie łącznego stosowania dwóch wskaźników otyłości, wskaźnika masy ciała (BMI) oraz stosunku talia-biodra (WHR): Przykład zastosowania w badaniu zdrowotnych zachowań młodzieży szkolnej

 

16:00-16:15 Dyskusja

 

16:15 – 17:30. Sesja plenarna III. Zdrowe Lubuskie

Prowadzenie sesji: Prof. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

dr Hanna Kurowska (Zielona Góra), Zdrowie Lubuszan a podstawowe wskaźniki demograficzne
mgr Krystyna Motyl (Zielona Góra), Zdrowie mieszkańców województwa lubuskiego w świetle danych statystycznych
dr hab. prof. UZ Maria Zielińska (Zielona Góra), Kondycja psychofizyczna studentów jako wyznacznik osiągnięć edukacyjnych
dr hab. prof. UZ Beata Trzop (Zielona Góra), Dojrzałe, czyli jakie? Średnia i późna dorosłość w percepcji Lubuszanek 50+
dr Dorota Szaban (Zielona Góra), Jak się czujemy? Lubuszanie o swoim stanie zdrowia

 

17:30- 18:00 Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad

 

Czwartek, 16 października 2014

Aula B, Kampus B, Al. Wojska Polskiego 69

 

9:00 – 11:40 Sesja plenarna IV.  Stan zdrowia ludności w perspektywie historycznej

Prowadzenie sesji: Prof. Tomasz Jaworski, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. UE Ireneusz Kuropka (Wrocław), Stan zdrowia mieszkańców krajów środkowoeuropejskich a dostępność świadczeń medycznych.
mgr Ryszard Wójtowicz (Gorzów Wielkopolski), Zgony w parafii Św. Maurycego we Wrocławiu w latach 1766-1850
mgr Ph. D. Radek Lipovski (Ostrava), Czym byli zainteresowani austriaccy statystycy w pierwszej połowie XIX wieku? Przyczyny zgonów mieszkańców Śląska Austriackiego (1827-1855)
dr Arkadiusz Rzepkowski (Łódź), Niepełnosprawni w województwie łódzkim w świetle powszechnego spisu ludności z 1921 r.
dr Piotr Szkutnik (Łódź), W poszukiwaniu zdrowia u wód. Uzdrowiska odwiedzane przez duchownych
w świetle prasy katolickiej na początku XX w.
dr Ewelina Kostrzewska (Łódź), Herbarium lekiem na chorobę, sposobem na zdrowie. Kobiety i zioła
w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX w.
mgr Natalia  Gorzkiewicz  (Gorzów  Wielkopolski),  Świadome  macierzyństwo  w  II  RP  wg  Tadeusza  Boya-Żeleńskiego  i  Ireny Krzywickiej
mgr Daria Domarańczyk (Łódź), Początki fascynacji psychologią na ziemiach polskich na łamach prasy Królestwa Polskiego

 

11:40 – 11:50 Dyskusja

 

11:50 – 12:10 Przerwa kawowa

 

12:10 – 14:10 Sesja plenarna V.  Styl i jakość życia a zdrowie

Prowadzenie sesji: dr Hanna Kurowska, Uniwersytet Zielonogórski

dr Wioletta Wolańska (Wrocław), Jakość życia a zdrowie w starzejącym się społeczeństwie
dr Joanna Hoffmann- Aulich (Zielona Góra), Starzejące się społeczeństwo a demografia
dr Małgorzata Szymczak (Zielona Góra), Strażniczka życia i śmierci – rola kobiety w życiu zdrowotnym społeczeństwa w PRL
dr Arleta Wojciechowska-Łącka (Zielona Góra), Choroby nowotworowe w aspekcie zmian demograficznych
mgr Robert Zielonka (Zielona Góra), Styl i jakość życia a zdrowie wobec majętności Polaków
dr Piotr Partyka (Żary), Opieka medyczna oraz stan zdrowia pracowników żarskich zakładów przemysłowych w PRL

 

14:10 -14:30 Dyskusja

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT