Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich na UZ

15 listopada 2016 r.

 

logo1.jpg

W dniach się 17 i 18 listopada 2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się  zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP). W spotkaniu uczestniczyć będą  dyrektorzy sześćdziesięciu czterech bibliotek - uniwersyteckich, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego. Zjazd poświęcony będzie omówieniu ważnych problemów związanych z działalnością bibliotek - zagadnień prawnych, umów licencyjnych,  zakupu licencjonowanych źródeł elektronicznych, dofinansowania działalności upowszechniającej naukę, analizy funkcjonowania bibliotek i wskaźników jakości, współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Naukowej.

 

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) powołana została w marcu 1997 roku. Jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Jej celem jest wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych, a w szczególności:

* prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek,

* podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół wyższych,

* wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia funkcjonowania bibliotek szkół wyższych,

* reprezentowanie interesów pracowników bibliotek szkół wyższych,

* dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT