Zmarł dr hab. Franciszek Pastwa, prof. UZ – socjolog, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

9 kwietnia 2018 r.

 

prof. F(CZB).jpg

Foto: archiwum rodzinne Profesora F. Pastwy

Ze smutkiem informujemy, iż 8 kwietnia 2018 r. zmarł dr hab. Franciszek Pastwa, prof. UZ – socjolog, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z zielonogórską uczelnią Profesor był związany od lat 1976 r. Na początku pracował w Instytucie Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, gdzie kierował Zakładem Socjologii. Od 1994 r. w nowopowstałym Instytucie Socjologii pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Z Instytutem był związany do 2003 r.


Główne kierunki działalności prof.  F. Pastwy skupiały się na: badaniu transgraniczności w perspektywie socjologicznej; tendencjach rozwojowych instytucji społecznych na obszarach przygranicznych Polski zachodniej; zachowaniach ekonomicznych Polaków; kondycji społecznej pracowników nauki; integralnych i wieloaspektowych studiach nad ewolucją polskich rodzin i gospodarstw domowych.


 

 

Był autorem wielu artykułów naukowych. Najważniejsze z nich to:

  • Raport z badań dotyczących sytuacji życiowej mieszkańców wsi przeprowadzonych wiosną 2001
  • Człowiek - środowisko - zagrożenie
  • Procesy decyzyjne w polityce
  • Socjalizm dziewiętnastowieczny
  • Fundamentalizm - pojęcie polityczne
  • O niektórych problemach kształcenia pracowników socjalnych
  • Otoczenie społeczne edukacji pedagogicznej w okresie transformacji ustrojowej
  • O niektórych problemach mniejszości narodowych i poglądach młodzieży studenckiej na rozwiazywanie ich w odniesieniu do mniejszości niemieckiej

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT