Zmarł prof. Diethard Pallaschke – Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego

13 lipca 2020 r.

 

prof. Diethard Pallaschke.jpg

prof. Diethard Pallaschke – Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Z przykrością informujemy, iż 8 lipca 2020 r. w wieku 80 lat zmarł prof. Diethard Pallaschke – Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego (2010 r.), emerytowany profesor Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Bonn, wybitny specjalista w zakresie teorii optymalizacji i analizy wypukłej. Profesor Diethard Ernst Pallaschke przez wiele lat współpracował z matematykami polskiego środowiska matematycznego, w tym między innymi z matematykami środowiska zielonogórskiego.


Profesor Diethard Ernst Pallaschke urodził się 30 czerwca 1940 r. w miejscowości Friedland (dziś na terenie Rosji). Wykształcenia matematyczne zdobył na Uniwersytecie w Bonn, uzyskując tam kolejno w latach 1967 oraz 1970 stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych. W latach 1972–1977 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego kolejno na Uniwersytetach w Bonn, Darmstadt i Münster. Od roku 1977 do października 2008 r. zatrudniony był na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Karlsruhe, gdzie od 1981 r. pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Statystyki i Matematycznej Teorii Gospodarki. Od października 2008 r. Profesor Pallaschke był profesorem emerytowanym tego Uniwersytetu. Profesor Pallaschke wypromował 12 doktorów nauk i miał 3 naukowych wnuków.


Profesor był członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS), Society Economy and Operations Research, Society of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM) oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.


Opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych oraz 3 monografie. Utrzymywał ścisłe kontakty naukowe z polskimi matematykami, co znajdowało wyraz we wspólnych publikacjach naukowych oraz wizytach zarówno polskich matematyków w Karlsruhe jak i profesora Pallaschke w Polsce. Cechowały go ogromna życzliwość, wielka skromność i duże poczucie humoru. Na licznych konferencjach naukowych na całym świecie był ambasadorem osiągnięć polskich matematyków.


W roku 2015 Polskie Towarzystwo Matematyczne nadało mu godność członka honorowego.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT