Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zmarł prof. zw. dr hab. Edward Hajduk - filozof, pedagog, socjolog

9 marca 2014 r.

 

Prof Hajduk cz-b.jpg

 

Ze smutkiem informujemy, że dzisiaj w nocy zmarł prof. zw. dr hab. Edward Hajduk - filozof, pedagog, socjolog. Zielonogórskie środowisko naukowe poniosło ogromną stratę.

 

 

Prof. zw. dr hab. Edward Hajduk

Urodził się 27 listopada 1932 r. we wsi Gnieździska, na Kielecczyźnie. Uczeń znakomitych polskich profesorów: Władysława Tatarkiewicza, Leszka Kołakowskiego, Tadeusza Kotarbińskiego oraz Marii i Stanisława Ossowskich. Studiował filozofię i socjologię na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę z zakresu filozoficznej koncepcji człowieka obronił w 1959 r.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskał w 1976 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem rozprawy był proces uspołecznienia kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

Rada Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego nadała Mu w 1982 r. stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie socjologii wychowania. Podstawą przewodu był dorobek naukowy oraz monografia Przemiany społecznej osobowości studentów.

Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1997 r., w kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego.

Pod kierunkiem Profesora Edwarda Hajduka promocje doktorskie uzyskało osiem osób, z których troje: Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec i Maria Zielińska jest dziś doktorami habilitowanymi i pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Profesor E. Hajduk jest autorem przeszło stu czterdziestu artykułów naukowych, trzynastu monografii, w tym trzech we współautorstwie z żoną Barbarą – doktorem psychologii, kilkunastu prac pod redakcją lub współredakcją. W latach 1992-1996, 2000-2003 był kierownikiem zespołu prowadzącego badania młodzieży polskiej i niemieckiej we współpracy z profesorem Hansem Merkensem z Freie Univerität w Berlinie.

Był współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem Instytutu Pedagogiki Społecznej, Zakładu Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej, Zakładu Metodologii Badań Społecznych. Za Jego kadencji dziekańskiej powołany został Instytut Socjologii WSP im. T. Kotarbińskiego. Profesor współtworzył teoretyczne i merytoryczne podstawy planów i programów kształcenia studentów na specjalnościach: pedagogika kulturalno-oświatowa (obecnie pedagogika, specjalność animacja kultury), pedagogika w zakresie pracy socjalnej (obecnie praca socjalna) oraz na kierunku socjologia. W trakcie Jego kadencji na stanowisku dziekana Wydziału Pedagogicznego WSP, wydział ten uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (1994).

Z inicjatywy Profesora Edwarda Hajduka Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze w 1989 roku przyjęła imię Tadeusza Kotarbińskiego.

 

Profesor Edward Hajduk od ponad 40 lat był związany zielonogórskim środowiskiem naukowym:

1971 – 1974 – wykładowca Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze

1974 – 1982 – starszy wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej

1983 – 1990 – docent Wyższej Szkoły Pedagogicznej

1991 – 2000 – profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej

2001      -  profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Pełnione funkcje:

1983 – 1987 – kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej

1984 – 1987, 1987 – 1990 - w kadencji rektorskiej prof. Kazimierza Bartkiewicza prorektor ds. Nauczania i Wychowania,

1991 – 1993 - kierownik Zakładu Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej,

1999 – 2002 - dyrektor Instytutu Pedagogiki Społecznej

1993 - 1999 - dziekan Wydziału Pedagogicznego

 

Członek:

Lubuskiego Towarzystwa Naukowego

Rady Redakcyjnej „Rocznika Lubuskiego”

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Towarzystwa Naukowego Prakseologii

 

Nagrodzony między innymi:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Złotym Krzyżem Zasługi

Srebrnym Krzyżem im. Janka Krasickiego

Honorową Odznaką „Zasłużony dla Ziemi Lubuskiej”

Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz Nagrodami Rektora WSP

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT