Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zmniejszenie nierówności w realizacji szczepień w Europie-zaangażowanie wykluczonych grup społecznych

Premia na Horyzoncie 2

 

30 sierpnia 2022 r.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dodatkowe wsparcie w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki dla realizowanego już projektu pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Maria Gańczak pod tytułem RIVER-EU: Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region-Engaging Underserved communities (Zmniejszenie nierówności w realizacji szczepień w Europie-zaangażowanie wykluczonych grup społecznych) w ramach programu 3.1-Wyzwania społeczne (Societal challenges)/Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, na podstawie umowy 964353.


Projekt RIVER-EU: Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region-Engaging Underserved communities otrzymał dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 192 143,00 zł na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji Projektu.

 

Projekt RIVER-EU ma na celu poprawę dostępu do szczepień dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, poprzez zmniejszanie nierówności w zdrowiu i poprawę realizacji szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz przeciwko odrze w społecznościach, które nie są właściwie wyszczepione.  

Projekt koncentruje się na pięciu społecznościach w Europie: społeczności migrantów w Grecji (odra i HPV), tureckich i marokańskich migrantkach w Holandii (HPV), migrantach ukraińskich w Polsce (odra i HPV) oraz na społeczności romskiej na Słowacji (HPV). Badania będą również obejmować satysfakcjonująco wyszczepione społeczności migrantów w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Izraelu. Całkowita kwota dofinansowania projektu w Europejskim programie badawczym wynosi 3 299 750 Euro, w tym 207 750 Euro na realizację badań prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 

„Premia na Horyzoncie 2” to przedsięwzięcie ustanowione Ministra Edukacji i Nauki, które ma na celu wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego w związku z realizacją programu ramowego HORYZONT 2020 oraz program EURATOM oraz innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze.

 

Na realizacje przedsięwzięcia Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą  ”Premia na Horyzoncie 2”  w ramach umowy Nr 515274/PnH2/2021.

Kwota dofinansowania 192 134,00 zł. Całkowita wartość projektu 192 143,00 zł.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT