Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Znamy już Absolwentów Extra miesiąca lipca

1 lipca 2022 r.

 

Znamy już Absolwentów Extra miesiąca lipca. Są to przedstawiciele Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu: Katarzyna Ignor i Mateusz Koch, którzy  otrzymali statuetki z rąk rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciecha Strzyżewskiego.

 

 

DSC00435.JPG

Od lewej: prof. Barbara Literska, prorektor ds. studenckich UZ, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor UZ, Katarzyna Ignor - Absolwentka Extra, prof. Maciej Zabel - prorektor ds. Collegium Medicum UZ, Monika Politańska - kierownik Biura Karier UZ; fot. M. Leśniak

Lek. Katarzyna Ignor jest absolwentką pierwszego rocznika kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie studiów wyróżniała się zdolnościami organizacyjnymi i dużą skutecznością działania. Jako przedstawicielka naszej uczelni wraz z koleżanką z roku, obecnie lek. Marią Mikszą, wzięła udział w wolontariacie medycznym wraz ze Stowarzyszeniem „Leczymy z Misją” (2017-2019 r.) polegającym m.in. na przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórki darów, przygotowaniu materiałów naukowych, przeprowadzeniu szkoleń personelu szpitala St. Mary’s Hospital Mumias w Kenii oraz pracy wolontariackiej na oddziałach szpitala St. Mary’s Hospital Mumias w Kenii (2018 r.). Pracowitość i chęć doskonalenia umiejętności skłoniły ją do odbycia licznych praktyk nieobowiązkowych w szpitalach na terenie woj. lubuskiego. Chęć niesienia pomocy i wrażliwość na potrzeby pacjentów motywowała ją do uczestnictwa w przedsięwzięciach Stowarzyszenia IFMSA Poland Oddział Zielona Góra, z których mogli korzystać mieszkańcy Zielonej Góry.

 

Uczestniczka Areopagu Etycznego w Pucku w 2017 r.  i szkoleń on – line w 2020 r., podczas których doskonaliła umiejętności komunikacji w relacji lekarz-pacjent. Staże naukowe w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu w 2019 i 2020 r., a także w Oddziale Kardiochirurgii w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca  im. Prof. Zbigniewa Religi – Medinet sp. z o. o. Filia w Nowej Soli wykazały, że potrafi wspólnie wydajnie pracować. M.in. te cechy zadecydowały, że została przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii Interwencyjnej. Pozytywne nastawienie powoduje, że wszyscy chętnie korzystają z Jej wsparcia przy realizacji zadań. 

 

Dążenie do rozwoju, a także umiejętność współzawodnictwa zaprezentowała zdobywając Nagrodę Komitetu Naukowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za pracę studencką pt. „Występowanie niepożądanych incydentów sercowo-naczyniowych i krwawień wśród pacjentów przed i po zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka” podczas XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 2020 r.

Katarzyna Ignor o sobie::

 

 

 

 

 

DSC00410.JPG

Od lewej: prof. Barbara Literska, prorektor ds. studenckich UZ, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor UZ, Mateusz Koch - Absolwent Extra, prof. Maciej Zabel - prorektor ds. Collegium Medicum UZ, Monika Politańska - kierownik Biura Karier UZ; fot. M. Leśniak

Lic. Mateusz Koch jestem absolwentem studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UZ. Studia ukończył z wynikiem celującym.


Obecnie kontynuuje kształcenie na naszej uczelni, na poziomie studiów drugiego stopnia. Swoje zainteresowania naukowe rozwija w Studenckim Kole Naukowym „Salus”. Jest współautorem kilku artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach, opublikowanych w wysoko punktowanych pozycjach wydawniczych. Przez cały okres studiów otrzymuje stypendium naukowe Rektora UZ. Swoje umiejętności organizacyjne i zarządcze doskonali, pełniąc funkcję starosty roku oraz członka Rady Programowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.


Posiada uprawnienia ratownika, uzyskane na drodze ukończonego kursu oraz zdanego egzaminu państwowego z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Jako wolontariusz - ratownik z Polskim Czerwonym Krzyżem brał udział w zabezpieczeniach medycznych wielu imprez masowych na terenie województwa lubuskiego. Na uczelni udzielał się  m.in. jako sędzia zawodów z pierwszej pomocy dla szkół średnich, których organizatorem był UZ.
Sprawnie posługuje się programami informatycznymi wykorzystywanymi w systemie ochrony zdrowia, takimi jak: gabinet.gov.pl, drWidget.

Mateusz Koch o sobie:: 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT