Znamy już zwycięzców konkursu organizowanego podczas IX edycji ewaluacji procesu kształcenia na UZ

4 kwietnia 2017 r.

 

Plakat_ankiety_2017_krzywe.jpg

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończyła się (15.03.br.) IX edycja ewaluacji procesu kształcenia. W tym roku, po raz drugi, studenci biorący udział w ankiecie, brali jednocześnie udział w konkursie. Uczestnicy konkursu  walczyli o nagrodę dla siebie lub dla wszystkich studentów na macierzystym wydziale.


Z ogromną przyjemnością informujemy, że w konkursie wydziałowym zwyciężyły:

 

- Grupa I – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii;

- Grupa II – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu;

- Grupa III – Wydział Humanistyczny;

- Grupa IV – Wydział Fizyki i Astronomii[1].

 

 

W dniu 3 kwietnia 2017 r. komisja konkursowa powołana przez JM Rektora
prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego przeprowadziła losowanie tokenów. Nagrodami w konkursie indywidualnym są tablety ufundowane z funduszu Prorektora ds. Studenckich. Jednocześnie informujemy, że Parlament Studencki dodatkowo ufundował 10 nagród pocieszenia.

 

           

 

 
 Zgodnie z § 3 ust. 2 regulaminu konkursu, informujemy, że wylosowano zwycięskie tokeny:

 

Nagrody główne:

1. *MDHE0S****

2. *MATXU4****

3. *YQ83FJ****

 

Lista rezerwowa:

1. *5ESHRM****

2. *HG2052****

3. *D03RMW****

4. *CB5VWL****

5. *T9KIQF****

6. *907bfd****

7. *303j53****

8. *QCLR3Q****

9. *J43M8U****

10. *S5X80X****

 

 

Zgodnie z § 4 ust. 5 regulaminu konkursu, warunkiem otrzymania nagród w konkursie indywidulanym jest okazanie tokenu oraz podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr albumu. Zwycięzców prosimy o osobiste zgłoszenie się w budynku Rektoratu przy ul. Licealnej 9 do pokoju 113,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.W przypadku nie zgłoszenia się posiadaczy zwycięskich tokenów, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przekazania nagrody osobom – posiadaczom tokenów z listy rezerwowej.  Komisja konkursowa wylosowała 10 tokenów, które zostały umieszczone na liście rezerwowej w kolejności uwzględniającej czas losowania.

 

Nagrody pocieszenia:

1. *BQQVNK****

2. *VZ53PR****

3. *8WZXFB****

4. *6PW3QZ****

5. *i03395****

6. *GKR4JB****

7. *UGQIGJ****

8. *ALJ49D****

9. *BZY16R****

10. *UJSE7L****

 

 

Każdy z tokenów składa się z unikalnego ciągu cyfr. Gwiazdki są brakującymi znakami lub cyframi w oryginalnych tokenach. Po stwierdzeniu, że token, który posiadacie jest zgodny w części prezentowanej, proszę zgłosić się we wskazanym powyżej miejscu.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT