Podpisanie porozumienia pomiędzy UZ a Franckesche Stifungen zu Halle

14 maja 2019 r.

podpisanie porozumienia.jpg

Moment podpisania porozumienia. Siedzą od lewej: prof. T. Kuczyński i prof. dr. Thomas Müller-Bahlke

Dziś, we wtorek 14 maja br. w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Franckesche Stifungen zu Halle. Podpisali je – rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz dyrektor Franckesche Stifungen zu Halle prof. dr. Thomas Müller-Bahlke.

 


Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia oraz rozwijanie kontaktów akademickich i partnerstwa.


Podpisanie porozumienia to jednym z finalnych działań projektu zatytułowanego Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe. Kierownikiem tego projektu jest dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy miasta Sulechów. 

Celem projektu jest prezentacja współczesnego spojrzenia na losy absolwentów oraz kadry pedagogicznej halleńskiego i sulechowskiego ośrodka, a także ich, niezwykle szerokich w tamtych czasach, powiązań społecznych i edukacyjnych, przy uwzględnieniu publikacji wydawanych przez oba ośrodki.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach IV edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 r. w wysokości 835 860 zł, a na jego realizację przeznaczono 36 miesięcy. Końcowym efektem projektu jest wydanie 6 książek, w tym dwóch monografii, dwóch prac źródłowych, bibliografii druków z Halle i Sulechowa (2 tomy, w języku polskim i niemieckim).


Podpisanie porozumienia to również jeden z elementów 2-dniowej międzynarodowej konferencji naukowej Nie tylko siedem wieków Sulechowa. 300-lecie Fundacji Rodziny Steinbartów. Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć pod tym linkiem: http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?nie-tylko-siedem-wiekow-sulechowa-300-lecie-fundacji-rodziny-steinbartow-midzynarodowa-konferencja-naukowa
 

publikacja.jpg

Prezentacja monografii. Stoją od lewej: tłumacz, prof. dr Thomas Müller-Bahlke, prof. B. Burda, prof. T. Kuczyński. Fot. Kazimierz Adamczewski

W tym roku Sulechów obchodzi swoje 700-lecie. Pierwsza wzmianka o Sulechowie pochodzi z 1319 r. (10 sierpnia) w dokumencie Układ Henryka i Przemka, książąt Śląska z margrabią Waldemarem Brandenburskim w sprawie Sulechowa, Świebodzina, Żagania i Krosna. (Codex diplomaticus brandenburgensis: Sammling der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, Bd. 26, hrsg. V.A.F. Riedel, Berlin 1843, s. 437).


Także w 2019 r. mija 300 lat od powstania Fundacji Rodziny Steinbartów. 1 lipca 1719 r. Sigismund Steinbart (pietysta, igielnik) zwrócił się z pisemną prośbą do króla Fryderyka Wilhelma I i do Królewskiej Dyrekcji do spraw ubogich (Armendirektion) o udzielenie mu koncesji na założenie oraz prowadzenie w Sulechowie domu sierot (Waisenhaus) oraz zwolnienie tej placówki z obowiązujących w Królestwie Pruskim świadczeń podatkowych. Królewską zgodę otrzymał 12 lipca 1719 r. Stworzyło to podwaliny pod ukształtowanie się sulechowskiego ośrodka edukacyjnego, równocześnie uzyskał zgodę na rozpoczęcie budowy domu dla sierot i powołanie Fundacji. W tym roku mija 300 lat od działań Sigismunda Steinbarta. W 1726 r. król pruski Fryderyk Wilhelm I wydał przywilej dla Fundacji Rodziny Sigismunda Steinbarta, która została uznana za Pium Korpus.


Podczas dzisiejszego spotkania w sali Senatu UZ została zaprezentowana monografia wydana w ramach projektu. Rektor UZ wyraził swoje uznanie prof. Bogumile Burdzie za ogromny nakład pracy, jaki włożyła w przygotowanie tej publikacji i pogratulował pięknego edytorsko wydawnictwa. Złożył podziękowania dr hab. inż. Władysławowi Miczulskiemu, prof. UZ (ówczesnemu rektorowi PWSZ w Sulechowie) za nawiązanie kontaktów z  Franckesche Stifungen zu Halle kilka lat temu. Podziękował także prof. dr. Thomasowi Müller-Bahlke, dyrektorowi Franckesche Stifungen zu Halle za zaproszenie do złożenia wizyty w Halle.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT