Uniwersytet Zielonogórski wraca do ograniczonego dostępu do uczelnianych obiektów

9 września 2020 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań spowodowanych wirusem COVID-19, Uniwersytet Zielonogórski wraca do ograniczonego dostępu do uczelnianych obiektów. Wszystkie budynki Uniwersytetu zostają zamknięte. Wejść do nich będą mogły tylko osoby w nich pracujące.


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w budynkach Uniwersytetu mogą odbywać się zajęcia w trybie tradycyjnym, ale studenci uczestniczący w zajęciach wpuszczani są do budynków na podstawie listy przygotowanej przez dziekanaty i zostawionej na portierni.


Ponieważ na UZ realizowane są projekty finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, również młodzież oraz inne osoby uczestniczące w projektach, wpuszczane będą do budynków wyłącznie na podstawie listy przygotowanej przez Dział Obsługi Projektów.


Pracownicy Uniwersytetu powinni do niezbędnego minimum ograniczyć wszelkie kontakty zarówno pomiędzy pracownikami UZ, jak i osobami z zewnątrz. Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty wewnętrznej obsługiwanej przez Kancelarię Ogólną Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jednak zgodnie z komunikatem Zespołu Antykryzysowego (nr 30/2020), w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy niezbędna jest wizyta w jakiejś jednostce osoby niezatrudnionej w odwiedzanym budynku, należy wcześniej uzyskać zgodę przełożonego na przyjęcie gościa i z jednodniowym wyprzedzeniem przesłać skan odpowiedniego formularza z informacją o spotkaniu.

 

Zarządzenia Rektora i komunikaty Zespołu Antykryzysowego regulujące zasady obowiązujące na Uniwersytecie Zielonogórskim w czasie pandemii koronawirusa, są dostępne na stronie::  w Komunikacie nr 30 Zespołu Antykryzysowego UZ.

 

Komunikat nr 30

pdf, 667.8K, 10/09/20, 642 pobrań

Formularz zgłoszenia odwiedzin w budynku

Załącznik do Komunikatu nr 30
docx, 17.6K, 10/09/20, 246 pobrań

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT