Dni Frankofonii na UZ

7 marca 2019 r.

 

Frankowonia2.jpg

 

 

Zapraszamy na XXIII Międzynarodowe Dni Frankofonii w Zielonej Górze, które odbędą się na Uniwersytecie Zielonogórskim od 19 do 21 marca br. pod hasłem „Język, kultura, twórczość”. W programie wiele ciekawych wykładów, spotkań, wydarzeń artystycznych. Organizatorem Dni Frankofonii jest Zakład Filologii Romańskiej Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Program Dni Frankofonii na UZ:

 

COLLOQUE FRANCOPHONE 2019  /konferencja frankofońska/

La francophonie : Langue, culture, création /Frankofonia: Język, kultura, twórczość

 

Mardi/wtorek 19.03.2019

– aula J Collegium Neophilologicum UZ (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a)

9.50 – Ouverture solennelle de la XXIII Francophonie de l’Université de Zielona Góra/ Uroczyste otwarcie XXIII Dni Frankofonii UZ ;

 

10.00 – 11.10 – Du roman à la chanson: sur quelques inspirations littéraires dans la musique de variété /Od powieści do piosenki: o inspiracjach literackich we współczesnej muzyce rozrywkowej – Wiesław Malinowski, UAM, UZ ;

 

11.20-12.20 – La collaboration entre artistes et leur interdisciplinarité au temps du romantisme / Współpraca artystów i ich interdyscyplinarność w I połowie XIX wieku – Małgorzata Gamrat, Collegium Civitas Warszawa, Akademia Sztuki Szczecin;

 

12.30- 13.30 – L'Humour, jeux de mots, mots d'esprit. /Humor, gra słów, »mots d’esprit » – Gisèle Valency, Université de Caen Basse Normandie;

 

13.40 – 14.10 – Tłumacz anglista w bizantyjskiej rzeczywistości/ Traducteur angliciste dans le monde byzantin – Jarosław  Dudek, UZ ;

 

15.15 – 18.00 – Atelier PROF-EUROPE/ Warsztaty językowo-metodyczne PROF EUROPE dla nauczycieli  romanistów:

   1) Przez # do serca: działanie a motywacja z podręcznikiem #LA CLASSE  – Monika Otulak-Komenda, CLE International ;

   2) Présentation du catalogue Didier (Méthodes : Saison et Edito). Pascale BALI, Édition Didier.

 
MERCREDI /ŚRODA – 20.03.2019  

 

9.30 -10.30 – L’Interculturalité dans l’œuvre de Claude Roy: L’étonnement du voyageur /Interkulturowość w dziele Claude’a Roy : Zadziwienie podróżnika  –  Jean-Paul Rogues, Université de Caen Basse Normandie ; aula J Collegium Neophilologicum UZ (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a)

 

10.35. -11.15 – Gigi de Dalida : à la recherche des nouvelles formes d’expression dans une chanson française/ Gigi Dalidy: w poszukiwaniu nowych form ekspresji w piosence francuskiej – Małgorzata Gamrat, Collegium Civitas Warszawa, Akademia Sztuki Szczecin aula J (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a, Zielona Góra)


11.30 – 13.30 – ENTRACTE  ARTISTIQUE/ ANTRAKT ARTYSTYCZNY – sala konferencyjna Biblioteki Uniwersyteckiej (budynek A-23, al. Wojska Polskiego 71)

 

 1. Présentations des élèves des écoles primaires/ Występy uczniów szkół podstawowych (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a) – Zespół Edukacyjny nr 1 Zielona Góra,  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Żagań, Szkoła Podstawowa   Babimost.

  2.  Spectacle des étudiants de la II-ième année de la philologie française :”Le voyage de Monsieur Perrichon »/ Spektakl studentów II roku fiologii. francuskiej UZ : « Podróż Pana Perrichona » ;

 

13.30 – 13.50 - Bilan du Concours Photographique: « Traces françaises autour de moi »         – aula J Collegium Neophilologicum UZ (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a);

 

14.00 – 15.30 – Concours sur la France pour les lycéens/ Konkurs Wiedzy o Francji  dla szkół ponadpodstawowych – aula J Collegium Neophilologicum UZ (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a);

19.30 – Soirée de la chanson française /Wieczór piosenki francuskiej  – Klub « Fabryka »», ul. S. Moniuszki 16;


JEUDI / CZWARTEK – 21.03.2019

aula J (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a);

 

9.30 – 10.30 – Malarstwo francuskie II połowy XX wieku –  Anna Mosiejko, Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze;

 

10.35 – 11.45 – Recepcja Baletów Rosyjskich Diagilewa i ich wpływ na kulturę i sztukę francuską na początku XX wieku – Barbara Głasek, UKSW Warszawa;

 

12.00 – 12.50 – Relations franco-polonaises dans les affaires en pratique / au quotidien/ Związki francusko-polskie w praktyce/w życiu codziennym – Nicolas Iskra;

 

13.00 – 13.50 – Krosno Odrzańskie: Champagne !/ Krosno Odrzańskie: Szampan ! – Guillaume Dubois; 

 

13.50 – 14.00 – Clôture du colloque et des Journées de la Francophonie/ Zakończenie konferencji i Dni Frankofonii.

 

AUTRES MANIFESTATIONS / IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

19 – 20.03.2019 – Café français/ Kawiarenka francuska – hol Collegium Neophilologicum UZ (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a);

 

19 – 25.03.2019 – Exposition d’art plastique :  « Au-dessus des toits de Paris / Wystawa plastyczna : „Ponad dachami Paryza” – -École des Beaux-Arts de Zielona Góra/ Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze – hol Collegium Neophilologicum UZ (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a);

 

19 – 25.03.2019 – Exposition de photos: « Traces françaises autour de moi »/ Wystawa fotograficzna: « Ślady francuskie wokół mnie/”– hol Collegium Neophilologicum UZ (budynek A-20, al. Wojska Polskiego 71a);

 

20.03. 2019 (mercredi/ środa) – 19.30 – Soirée de la chanson française/ Wieczór piosenki francuskiej – Klub « Fabryka »», (ul. S.Moniuszki 16).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainyteresowanych kulturą i językiem francuskim.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT