Dwudziestolecie Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

3 października 2019 r.

 

20_lat_CPTT.jpg

 

17 października 2019 roku w budnku Rektoratu (aula 205) odbędzie się konferencja poświęcona jubileuszowi dwudziestolecia Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ.

 

Uniwersyteckie Centrum powołane do życia zostało Zarządzeniem nr 17 Rektora Politechniki Zielonogórskiej z dnia 30 czerwca 1999 r. Od samego początku jego głównym celem była integracja środowiska akademickiego z szeroko rozumianym biznesem. Przez lata działalności umacniała się w regionie pozycja jednostki jako lidera w zakresie transferu technologii i działań proinnowacyjnych. Podejmowane przez Centrum działania mają na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego i naukowego regionu. Jednostka aktywnie uczestniczy, organizuje i realizuje wiele projektów i działań.


Jubileuszowa konferencja będzie wyjątkową okazją aby powspominać to co zostało zrobione przez te ostatnie dwadzieścia lat oraz wskazać kierunki dalszego rozwoju. Zaproszeni goście opowiedzą o współpracy z Centrum oraz o tym jak skutecznie zarabiać na wiedzy. Jubileusz będzie również okazją do dyskusji na temat roli centrów we wspólnej przestrzeni rynkowej. Wyjątkową gratką dla uczestników jubileuszu będzie udział w konferencji pana Kamila Kipieli – eksperta w zakresie komercjalizacji, przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania projektami oraz transferu wiedzy i technologii.


Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w obchodach dwudziestolecia prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Centrum – e-mail: sekretariat@cptt.uz.zgora.pl

 

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie:: 


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT