Dzień Otwarty na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

5 marca 2019 r.

 

dzienotwartyWLek_slider.jpg

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na Dzień Otwarty w środę, 27 marca w godz. 10.00 – 13.00. Dzień otwarty daje szansę na poznanie wyzwań i możliwości związanych z życiem akademickim na UZ. Warto poznać oferowane przez Wydział kierunki. Uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli obejrzeć bazę dydaktyczną i kliniczną UZ oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Będą to laboratoria, pracownie i sale wykładowe oraz  hala sportowa.

 

Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ kształceni są studenci następujących kierunków: lekarskiego (jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne), pielęgniarstwa (studia stacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia zostaną uruchomione po otrzymaniu zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego), ratownictwa medycznego (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)  oraz wychowania fizycznego (studnia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).

 

Uczniowie będą mogli odwiedzić:

 

Katedrę Anatomii i Histologii (na terenie Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Zyty 26, bud. O, sala sekcyjna 1.01),  w godz. 10.00-12.00 odbędą się warsztaty anatomiczne, a także nastąpi prezentacja studenckich kół naukowych.

Warsztaty anatomiczne poprowadzi dr hab. Agnieszka Ziółkowska. Odbędą się w godzinach:

10.00 - 10.30; 10.30 - 11.00; 11.00 - 11.30; 11.30 - 12.00.
 

 

Centrum Medycyny Translacyjnej (ul. Podgórna 50e, bud. A-6 (wejście od strony budynku WIEA, ul. prof. Z. Szafrana 2), laboratoria 101, 102A),  gdzie od 10.00-13.00 będą się odbywać warsztaty immunologiczne, fizjologiczne i biochemiczne;

Warsztaty biochemiczne (sala 101) poprowadzi dr n. med. Marzenia Gutowicz. Odbędą się w godz.: 10.00 - 10.30; 10.30 - 11.00.

Sprawdź skład ciała (sala 101) - zajęcia poprowadzi mgr Beata Morawian. Odbędą się w godz.: 11.00 - 12.00.

Warsztaty fizjologiczne  (sala 101) poprowadzi dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ. Odbędą się w godz.: 12.00 - 12.30; 12.30 - 13.00.

 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (ul. Energetyków 2, bud. A-22, III piętro), które będzie można zwiedzać w godz. 10.00-12.00;

Obserwacja zajęć metodą symulacji medycznej - podstawy pielęgniarstwa, badanie fizykalne (sala 312 i 310) - zajęcia poprowadzi mgr Agnieszka Żeromska, zespół MSCM. Odbędą się w godz.: 10.30 - 11.00.

Ćwiczenia BLS z użyciem nowoczesnych fantomów (sala 309) poprowadzi mgr Agnieszka Żeromska, zespół MSCM. Odbędą się w godz.: 11.00 - 12.00.


 

Halę sportową i salę fitness (ul. prof. Z. Szafran 6, bud. A-13), w której od 10.00-13.00 odbędą się warsztaty oceny funkcjonalnej i zdrowotnej sportowca.

Sala fitness (konieczne obuwie zmienne!) - ocena szybkości i czasu reakcji; ocena funkcjonowania sportowca - zajęcia poprowadzą: dr Ewa Skorupka i dr Mateusz Rynkiewicz. Odbędą się w godz.:  10.00 - 10.30; 10.30 - 11.00; 11.00 - 11.30; 11.30 - 12.00; 12.00 - 12.30; 12.30 - 13.00.

Hala sportowa (konieczne obuwie zmienne!) parkur - ciekawa propozycja lekcji; test sprawnościowy dla służb mundurowych - zajęcia poprowadzi mgr Bartłomiej Hes. Odbędą się w godz.: 10.00 - 13.00.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Dnia Otwartego już wkrótce pojawią się na stronie: www.wlnz.uz.zgora.pl.

Kontakt:
dr Ewa Skorupka - prodziekan ds. studiów i studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ

e-mail: e.skorupka@wlnz.uz.zgora.pl


tel. 603 747 488.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT