Ewaluacja procesu kształcenia

 

23 lutego 2017 r.
 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa IX edycja ewaluacji procesu kształcenia. Studenci wypełniają ankiety po logowaniu do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacja o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   


Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia oraz Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiają pierwsze, cząstkowe wyniki konkursu ewaluacja procesu kształcenia.

grupy_wszystkie_wykres_procent_wykorzystanych_tokenow_Strona_1.jpg
grupy_wszystkie_wykres_procent_wykorzystanych_tokenow_Strona_2.jpg
grupy_wszystkie_wykres_procent_wykorzystanych_tokenow_Strona_3.jpg
grupy_wszystkie_wykres_procent_wykorzystanych_tokenow_Strona_4.jpg

 

 

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.

 

Wyniki konkursu wydziałowego podawane będą do publicznej wiadomości:

 

- raz w tygodniu w terminie od dnia 23 lutego do 9 marca 2017 r.;

- codziennie w terminie od dnia 8 do 15 marca 2016 r.

 

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 

 

 

 

 

 

 

 

27 stycznia 2017 r.

 

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 30 stycznia 2017 r. do 15 marca 2017 r. 


Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jeden z 3 tabletów lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.


Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

 

1) Wydział Artystyczny,

    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

    Wydział Nauk Biologicznych;

2) Wydział Prawa i Administracji,

    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

    Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,

    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

3) Wydział Humanistyczny,

    Wydział Mechaniczny,

    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,

    Wydział Ekonomii i Zarządzania;

4) Wydział Fizyki i Astronomii[1].

 

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.

 

 

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.


Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!


Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacja o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   


Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietach.

 

 

Regulamin konkursu dostępny na stronie::

 

 

 

 

 

[1] W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT