OCEŃ BELFRA - akcja ewaluacja na UZ

KOMUNIKAT

 

18 kwietnia 2018 r.

 

 

W związku ze zwycięstwem w konkursie w ramach X edycji konkursu „Akcja ewaluacja – Oceń Belfra”, JM Rektor  ustanawia następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla poszczególnych wydziałów:
 

  • w dniu 27 kwietnia 2018 r. dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
     
  • w dniu 27 kwietnia 2018 r. dla studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
     
  • w dniu 29 maja 2018 r. dla studentów Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

 

 

13 kwietnia 2018 r.

 

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim zakończyła się X edycja konkursu „Akcja ewaluacja – Oceń Belfra”. Po raz kolejny, studenci biorący udział w ankiecie, jednocześnie uczestniczyli w konkursie. Oceniając, mogli zawalczyć o nagrodę dla siebie lub dla wszystkich studentów na macierzystym wydziale.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w konkursie wydziałowym zwyciężyły:

 

- Grupa I – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii;

- Grupa II – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu;

- Grupa III – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii;

- Grupa IV – wydział ulokowany w tej grupie nie wypełnił warunku użycia ponad 40% przydzielonych tokenów.
 

            W dniu 13 kwietnia 2018 r. komisja konkursowa powołana przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego przeprowadziła losowanie tokenów. Nagrodami w konkursie indywidualnym są karty podarunkowe ufundowane z funduszu JM Rektora. Jednocześnie informuję, że Uczelniany koordynator programu Erasmus+ dodatkowo ufundował nagrody pocieszenia.

 

            Zgodnie z § 3 ust. 2 regulaminu konkursu wylosowano zwycięskie tokeny:

 

Nagrody główne:

1. *LM3N5R****

2. *8A3DQ6****

3. *0M1LGG****

 

Nagrody pocieszenia:

1. *911RYN****

2. *A8TPB0****

3. *50VY8N****

4. *4PDKMT****

5. *kvwu6w****

 

Zgodnie z § 4 ust. 5 regulaminu konkursu, warunkiem otrzymania nagród w konkursie indywidulanym jest okazanie tokenu oraz podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr albumu.

Zwycięzców prosimy o osobiste zgłoszenie się w budynku Rektoratu przy ul. Licealnej 9 do pokoju 113,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.

 

            W przypadku nie zgłoszenia się posiadaczy zwycięskich tokenów, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przekazania nagrody osobom – posiadaczom tokenówz listy rezerwowej.  Komisja konkursowa wylosowała 10 tokenów, które zostały umieszczone na liście rezerwowej w kolejności uwzględniającej czas losowania.

 

Lista rezerwowa:

1. *S80YF4****

2. *IDXIDZ****

3. *MI0DCE****

4. *70WL0E****

5. *1XIDYA****

6. *X89837****

7. *R2LBA0****

8. *PCA16J****

9. *ZUB0X9****

10. *4I2W84****

 

 

Każdy z tokenów składa się z unikalnego ciągu cyfr. Gwiazdki są brakującymi znakami lub cyframi w oryginalnych tokenach. Po stwierdzeniu, że token, który posiadacie jest zgodny w części prezentowanej, proszę zgłosić się we wskazanym powyżej miejscu.

 

 

IMG_5411.jpg Losowanie tokenów.jpg
Losowanie zwycięskich tokenów.

 

***********************************************

 

 

2 marca 2018 r.
 

W Uniwersytecie Zielonogórskim trwa X edycja konkursu „Akcja Ewaluacja – Oceń Belfra”. Studenci wypełniają ankiety po logowaniu do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  przy użyciu losowo wybranego tokenu.

 

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik


Informacja o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia oraz Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiają pierwsze, cząstkowe wyniki konkursu ewaluacja procesu kształcenia.

 

Wynki z 2 marca 2018 r.

2 marca - grupa I.jpg 2 marca - grupa II.jpg
2 marca - grupa III.jpg 2 marca - WFA.jpg

Wynki z 6 marca 2018 r.

6 marca - grupa I.jpg 6 marca - grupa II.jpg
6 marca - grupa III.jpg 6 marca - WFA.jpg

Wyniki z 8 marca 2018 r.

 

8 marca - grupa I.jpg 8 marca - grupa II.jpg
8 marca - grupa III.jpg 8 marca - WFA.jpg

Wyniki z 12 marca 2018 r.

grupa I 12.03.jpg grupa II 12.03.jpg
grupa III 12.03.jpg WFA 12.03.jpg

Wyniki z 13 marca 2018 r.

grupa I 13.03.jpg grupa II 13.03.jpg
grupa III 13.03.jpg WFA 13.03.jpg

Wyniki z 14 marca 2018 r.

 

14 marca - grupa I.JPG 14 marca - grupa II.JPG
14 marca - grupa III.JPG 14 marca - WFA.JPG

Wyniki z 15 marca 2018 r.

 

15 marca - grupa I.jpg 15 marca - grupa II.jpg
15 marca - grupa III.jpg 15 marca - WFA.jpg

Wyniki z 16 marca 2018 r.

 

16 marca - grupa I.jpg 16 marca - grupa II.jpg
16 marca - grupa III.jpg 16 marca - WFA.jpg

 

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.


Wyniki konkursu wydziałowego podawane będą do publicznej wiadomości w dniach:

- 6. i 8.03.2018 r.

- codziennie w dniach od 12.03. do 16.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

17 stycznia 2018 r.

 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (X) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 19 stycznia 2018 r. do 16 marca 2018 r. 


Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.


Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

1) Wydział Artystyczny,

    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

    Wydział Nauk Biologicznych,

    Wydział Zamiejscowy w Sulechowie;

2) Wydział Prawa i Administracji,

    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

    Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,

    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

3) Wydział Humanistyczny,

    Wydział Mechaniczny,

    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,

    Wydział Ekonomii i Zarządzania;

4) Wydział Fizyki i Astronomii[1].

 

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. 
 

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.


Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!


Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacja o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.


Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietach!!!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT