OCEŃ BELFRA - akcja ewaluacja na UZ

17 stycznia 2018 r.

 

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (X) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 19 stycznia 2018 r. do 16 marca 2018 r. 


Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!


Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.


Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

1) Wydział Artystyczny,

    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

    Wydział Nauk Biologicznych,

    Wydział Zamiejscowy w Sulechowie;

2) Wydział Prawa i Administracji,

    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

    Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,

    Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

3) Wydział Humanistyczny,

    Wydział Mechaniczny,

    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,

    Wydział Ekonomii i Zarządzania;

4) Wydział Fizyki i Astronomii[1].

 

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę. 
 

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.


Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!


Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacja o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.   

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 

Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.


Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietach!!!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT