Pierwszy profesor honorowy UZ

12 maja 2017 r.

 

Wczoraj na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Technische Hochschule Mittelhessen. Podczas niej, po raz pierwszy w historii naszej uczelni, został wręczony tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Godność ta została nadana prof. Mariuszowi Klytcie (THM), który od początku współpracy zielonogórskiej uczelni i THM jest jej koordynatorem po stronie niemieckiej.

 

Tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego został ustanowiony przez Senat UZ. Jest przyznawany osobie, która wniosła znaczny wkład w rozwój Uniwersytetu lub w rozwój współpracy Uniwersytetu z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Prowadzona od 20 lat współpraca UZ z niemiecką uczelnią dzięki prof. M. Klytcie zaowocowała Zintegrowanymi Studiami Zagranicznymi. Do projektu ZSZ w ciągu minionych lat dołączyła też uczelnia z Wilna - Vilnius Gedyminas Technical University (VGTU).

 

 

Uroczystość otworzył dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ. Wśród gości obecni byli: prof. Matthias Willems – prezydent Technische Hochschule Mittelhessen (THM),  prof. Marian Miłek – rektor PWSZ w Sulechowie, prof. Giorgi Melikidze – prorektor d/s nauki i współpracy z zagranicą UZ, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ prorektor d/s rozwoju UZ, prof. Roma Rinkevičiene z Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa, VGTU), prof. Dymitry Karpovich z Uniwersytetu Technicznego w Mińsku (Białoruś), dr Anton Rassõlkin z Uniwersytetu Technicznego w Tallinie (Estonia), dr Mariusz Stępień z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz liczne grono naukowców z WIEA, a także studenci i absolwenci tego Wydziału. 

 


Pierwsze kontakty między obu uczelniami miały miejsce w 1996 r. Inicjatywa podjęcia rozmów wyszła ze strony niemieckiej, ponieważ wcześniej THM prowadziła podobną współpracę z uczelniami w Anglii i we Francji. Wtedy w Zielonej Górze działała jeszcze Wyższa Szkoła Inżynierska, a jej rektorem był prof. Marian Miłek. Jak się dzisiaj okazało, z prof. M. Klyttą znali się z czasów, kiedy obaj pracowali na Politechnice Śląskiej. Rozmowy przebiegały w serdecznej atmosferze. Rok później funkcjonowała już Politechnika Zielonogórska. Wówczas została podjęta decyzja o uruchomieniu  Zintegrowanych Studiów Zagranicznych. Skorzystali z tego nie tylko studenci. 

 


20. letnia współpraca między obu uczelniami to także 50 wspólnych publikacji, wiele referatów przygotowanych razem przez naukowców z obu uczelni i prezentowanych na międzynarodowych konferencjach w całej Europie, staże naukowe w Gissen i w Zielonej Górze. Kolejną inicjatywą prof. M. Klytty było włączenia do współpracy Uniwersytetu Technicznego w Tallinie (Estonia) oraz Politechniki Lwowskiej (Ukraina) i stworzenia na tej bazie sieci współpracy CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe) w roku 2000. Następnym krokiem było rozszerzenie współpracujących ze sobą wyższych szkół o Uniwersytet Techniczny im. Gedymina w Wilnie (Litwa), Politechnikę Śląską w Gliwicach i Uniwersytet Techniczny w Mińsku (Białoruś) w kolejnych latach. W ten sposób powstała dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i THM szeroka platforma współpracy z uczelniami Europy Środkowej i Wschodniej. 

 

Dziękując za przyznane wyróżnienie prof. M. Klytta powiedział, że jest ono dla niego tym bardziej cenne, iż otrzymał je w kraju, w którym się urodził i wychował. Jego zdaniem tak szeroka i owocna współpraca była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i to jest także ich sukces. Pierwszy Profesor Honorowy UZ stwierdził również, że wśród tych osób są również wszyscy rektorzy UZ i prezydenci THM, którzy zawsze na tę kooperacje patrzyli życzliwym okiem. Pozyskiwanie nowych partnerów sprawiło, iż ta współpraca stała się multilateralną. 

 


Zdaniem prof. M. Klytty kształcenie młodych ludzi powinno odbywać się na 3 płaszczyznach. Powinno mieć ono międzynarodowy charakter, by po zakończeniu studiów  mogli się odnaleźć i podjąć pracę w każdym europejskim kraju. Powinno to także dotyczyć zarówno ich wiedzy merytorycznej, jak i osobowości, by potrafili się odpowiednio znaleźć i zachować w każdej sytuacji. W 2004 r. Unia Europejska przyjęła nowych członków. Te kraje od Bałtyku po Morze Czarne potrzebują nowych strategii rozwoju. Absolwenci Zintegrowanych Studiów Zagranicznych powinni być przydatni przy ich tworzeniu.

 


Warto dodać, że w ciągu 20 lat ZSZ zielonogórska uczelnia może się poszczycić 50. absolwentami z podwójnymi dyplomami obu uczelni. 26. spośród nich skończyło elektrotechnikę, kolejnych 20. informatykę, a 4. automatykę i robotykę. Polskim koordynatorem tej owocnej współpracy jest dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ z WIEA.

 


Prof. M. Klytta jest pasjonatem swojej pracy i … miłośnikiem muzyki. Zapoczątkował bowiem wspólne działania uczelni partnerskich na niwie kultury. Był inicjatorem i współorganizatorem koncertów „Muzyka w Europie” z udziałem zespołów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zespołów muzycznych i tanecznych uczelni partnerskich sieci CUCEE. Odbyły się one: w Giessen (2003 i 2005), we Lwowie i Zielonej Górze (2006), w Tallinie (2011), w Wilnie (2014) i w Gliwicach (2016). 

 


Uroczystość uswietnił mini-recital w wykonaniu dr hab. Bogumiły Tarasiewicz, prof. UZ (mezzosopran), której akompaniował dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ (fortepian), wykładowców na Wydziale Artystycznym UZ, którzy także uczestniczyli w koncertach "Muzyka w Europie".

 

 

fot. M. Janion, K. Adamczewski

 

DSC_0015_b.jpg DSC_0052.JPG DSC_0089.JPG

.

KAZ_2570r.jpg DSC_0020.jpg DSC_0054.jpg
KAZ_2661r.jpg KAZ_2704r.jpg DSC_0017.JPG
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT