Studiuj w Lubuskiem, zdobądź stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego!

20 sierpnia 2018 r.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przygotował stypendia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z naszym regionem. Ubiegać się o nie mogą studenci kierunków technicznych i ścisłych oraz kierunku lekarskiego.

 

Stypendia dla studentów kierunków ścisłych oraz technicznych

Województwo mając na uwadze wsparcie młodych lubuszan w ramach wyrównywania szans edukacyjnych, utworzyło pomoc materialną w postaci stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących na terenie naszego województwa, uczących się i podejmujących kształcenie na lubuskich uczelniach. Stypendia mają na celu zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem.

Rodzaje stypendiów:

1)      stypendia motywujące  dla osób podejmujących studia naszym województwie przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku w wysokości maksymalnie 1.000 zł miesięcznie;

2)      stypendia przedsiębiorcze - dla studentów na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej, wypłacane jednorazowo w wysokości 5.000 zł.

 

W  tym roku na te stypendia zostanie przeznaczone 100 000 złotych.

 

O stypendium mogą ubiegać się osoby studiujące w obszarze nauk technicznych (automatyka i robotyka, biznes elektroniczny, budownictwo, elektrotechnika, informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria biomedyczna, inżynieria bezpieczeństwa, energetyka), nauk ścisłych (informatyka i ekonometria, inżynieria danych, matematyka), nauk ekonomicznych (ekonomia, logistyka), nauk przyrodniczych (biomonitoring i zarządzanie środowiskiem, biotechnologia, specjalność mikrobioanalityka w biotechnologii, biotechnologia żywności, biotechnologia ogólna).

 

Nabór jest już ogłoszony i trwa do 15 października 2018 r.

 

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie::

 

 

Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

W Lubskiem brakuje lekarzy, stad pomysł na pozyskanie ich poprzez stypendium. Warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja podjęcia pracy w jednym z lubuskich szpitali przez okres równy czasowi pobierania stypendium. Propozycja pomocy materialnej dotyczy studentów kierunków medycznych z całej Polski. Stypendium wynosi 2 000 zł miesięcznie. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczony milion złotych. Pomoc materialna jest przyznawana na okres 9 miesięcy tj. od  1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Nabór rozpocznie się 1 września br. i potrwa do 31 października br.

 

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie:: 

 

 

.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT